Warsztaty/Szkolenia

Circuit Training (S)

Czas trwania: 5h.

Opis:
 • Omówienie i przekazanie wiedzy na temat Circuit Training na podstawie warsztatu własnego.
 • Rozgrzewka i cześć końcowa w Circuit Training.
 • Wykorzystanie sprzętu fitness w Circuit Training.
 • Muzyka w Circuit Training.
 • Technika, dobór ćwiczeń, stopniowanie trudności  i sposoby budowania lekcji  Circuit Training .
 • Pytania.


Cel:
 •  Poprawa kondycji fizycznej
 •  Poprawa wytrzymałości mięśniowej
 •  Poprawa wydolności sercowo – naczyniowej
 •  Rozwój i poprawa zdolności motorycznych
 •  Poszerzanie wiedzy na temat treningu funkcjonalnego
 •  Circuit Training,  a dyscypliny sportowe
 •  Promowanie zdrowego stylu życia

Praktyka :
3 lekcje Circuit Training –
1.       Circuit Training na zadania.
2.       Circuit Training na czas.
3.       Circuit Training ilość powtórzeń w czasie lub w seriach.

Warsztaty Circuit Training przeznaczone są dla instruktorów fitness, trenerów personalnych i grupowych, uprawiających inne dyscypliny sportowe, którzy ćwiczą tylko dla siebie , nauczycieli wychowania fizycznego.

Wymagania :
Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej 

Brak wydarzeń w tej kategorii.