Warsztaty/Szkolenia

Wzmacnianie / TRENING FUNKCJONALNY

Podkategorie

czas trwania:  5h

Shape jest warsztatem mającym na celu przybliżenie programu lekcji wzmacniającej  wykorzystaniem rożnych dostępnych środków na sali fitness: stepy, hantle, sztangi. Przedstawiamy tu trening siłowo - wytrzymałościowy, w różnych formach.

praktyka: 

 • podstawowe ćwiczenia treningu siłowego
 • schematy treningów na przykładzie 3 lekcji z ich omówieniem
 • zasady bezpieczeństwa 

prowadzący:

 • Angelika Jeżewska, Robert Czech

wymagania:

 • instruktorzy fitness
 • brak przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń siłowych

uwagi:

 • kursanci otrzymują certyfikat  

FUNCTIONAL TRAINING FITNESS

SZKOLENIE FINAL CUTS skierowane jest do wszystkich Trenerów Fitness oraz Fanów treningu funkcjonalnego, którzy chcą rozwinąć swój warsztat oraz pogłębić wiedzę na temat treningu funkcjonalnego fitness.

FINAL CUTS - Zintegrowany i kompleksowy proces treningowy, kształtujący zarówno mięśnie odpowiedzialne za utrzymanie prawidłowej postawy czyli tzw. "mięśnie posturalne" jak i te, które odpowiadają za technikę ruchu - tj. "mięśnie fazowe".

Ćwiczenia wykonywane są w różnych płaszczyznach, tworzą tzw. 'łańcuchy" i kombinacje.

Oprócz siły a właściwie wytrzymałości siłowej kształtują także równowagę i czucie tzw. "propriceptywne" tj. głębokie.

Final Cuts bazuje na równowadze i zależności pomiędzy pięcioma elementami, wśród których dwa główne filary tworzą: ruchomość i stabilność.

W treningu wykorzystujemy różnorodny sprzęt jak hantle, sztangi, tubingi, piłki, stepy itp. jak również masę własnego ciała.

Trening jest alternatywą do zajęć wzmacniających podnosząc zdecydowanie ich atrakcyjność wnosząc także element "mentalny".

Uczestnicy otrzymują po ukończeniu warsztatów Skrypt oraz Certyfikat Uczestnictwa.

czas trwania: dwa dni – 2 x 6 h

Rep Training jest choreograficznym, schematycznym, grupowym programem treningu siłowego z wykorzystaniem platform /step / i swobodnych ciężarów /hantle, sztangi/. Rep Training rozszerza tradycyjny trening siłowo - wytrzymałościowy, uwypuklając progresywne i funkcjonalne ćwiczenia, ukierunkowane jest na dany cel. Jest prostym sposobem poprawy siły, funkcjonowania, kształtu i definicji mięśni.

teoria:

 • korzyści płynące z wytrzymałości mięśniowej 
 • zasady fizjologiczne
 • budowa, stopniowe włączanie i adaptacja włókien mięśniowych 
 • kinezjologia treningu siłowego 
 • terminologia związana z ruchem
 • zasady treningu wytrzymałościowego
 • zalecenia dotyczące treningu

praktyka: 

 • podstawowe ćwiczenia treningu siłowego
 • schematy treningów 
 • zasady bezpieczeństwa 

prowadzący:

 • Agnieszka Ronge, Anna Wojcieszek

wymagania:

 • nstruktorzy fitness
 • brak przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń siłowych

uwagi:

 • kursanci otrzymują materiały szkoleniowe - skrypt i certyfikat  
Czas trwania: 5h.

Opis:
 • Omówienie i przekazanie wiedzy na temat Circuit Training na podstawie warsztatu własnego.
 • Rozgrzewka i cześć końcowa w Circuit Training.
 • Wykorzystanie sprzętu fitness w Circuit Training.
 • Muzyka w Circuit Training.
 • Technika, dobór ćwiczeń, stopniowanie trudności  i sposoby budowania lekcji  Circuit Training .
 • Pytania.


Cel:
 •  Poprawa kondycji fizycznej
 •  Poprawa wytrzymałości mięśniowej
 •  Poprawa wydolności sercowo – naczyniowej
 •  Rozwój i poprawa zdolności motorycznych
 •  Poszerzanie wiedzy na temat treningu funkcjonalnego
 •  Circuit Training,  a dyscypliny sportowe
 •  Promowanie zdrowego stylu życia

Praktyka :
3 lekcje Circuit Training –
1.       Circuit Training na zadania.
2.       Circuit Training na czas.
3.       Circuit Training ilość powtórzeń w czasie lub w seriach.

Warsztaty Circuit Training przeznaczone są dla instruktorów fitness, trenerów personalnych i grupowych, uprawiających inne dyscypliny sportowe, którzy ćwiczą tylko dla siebie , nauczycieli wychowania fizycznego.

Wymagania :
Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej 
czas trwania: 2 dni/14 godzin – zjazdy w systemie weekendowym
Podczas szkolenia każdy z uczestników otrzyma indywidualne wskazówki do konstruowania choreografii ćwiczeń wzmacniających zarówno na stepie jak i podłodze. Przeanalizowaną konstruktywną ocenę, jako niezbędny aspekt dla instruktorskiego rozwoju. Po kursie uczestnik jest kompletnie przygotowany do prowadzenia zajęć TOTAL BODY CHOREOGRAPHY wg wskazówek metodycznych. Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje materiały.
cel: 
 • Celem głównym szkolenia jest opanowanie umiejętności prowadzenia lekcji na bazie choreografii z wykorzystaniem ćwiczeń wzmacniających.
teoria: 
 • Fizjonomia pracy mięśni
 • Struktura lekcji
 • Nazewnictwo (angielskie i polskie) 
 • Sposób rozpisywania choreografii
 • Elementy psychologii pracy instruktora fitness
praktyka: 
 • Opanowanie techniki wykonywania ćwiczeń
 • Zasady stosowania i doboru obciążeń
 • Stretching
 • Sposoby motywowania uczestników zajęć
wymagania:
 • ukończone szkolenie INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ  lub wykazać się ukończeniem szkolenia o podobnym profilu w innej placówce
uwagi: 
 • uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat oraz materiały szkoleniowe