Warsztaty/Szkolenia

Wzmacnianie

Podkategorie

czas trwania:  5h

Shape jest warsztatem mającym na celu przybliżenie programu lekcji wzmacniającej  wykorzystaniem rożnych dostępnych środków na sali fitness: stepy, hantle, sztangi. Przedstawiamy tu trening siłowo - wytrzymałościowy, w różnych formach.

praktyka: 

 • podstawowe ćwiczenia treningu siłowego
 • schematy treningów na przykładzie 3 lekcji z ich omówieniem
 • zasady bezpieczeństwa 

prowadzący:

 • Angelika Jeżewska, Robert Czech

wymagania:

 • instruktorzy fitness
 • brak przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń siłowych

uwagi:

 • kursanci otrzymują certyfikat  

FUNCTIONAL TRAINING FITNESS

czas trwania: dwa dni – 2 x 6 h

Rep Training jest choreograficznym, schematycznym, grupowym programem treningu siłowego z wykorzystaniem platform /step / i swobodnych ciężarów /hantle, sztangi/. Rep Training rozszerza tradycyjny trening siłowo - wytrzymałościowy, uwypuklając progresywne i funkcjonalne ćwiczenia, ukierunkowane jest na dany cel. Jest prostym sposobem poprawy siły, funkcjonowania, kształtu i definicji mięśni.

teoria:

 • korzyści płynące z wytrzymałości mięśniowej 
 • zasady fizjologiczne
 • budowa, stopniowe włączanie i adaptacja włókien mięśniowych 
 • kinezjologia treningu siłowego 
 • terminologia związana z ruchem
 • zasady treningu wytrzymałościowego
 • zalecenia dotyczące treningu

praktyka: 

 • podstawowe ćwiczenia treningu siłowego
 • schematy treningów 
 • zasady bezpieczeństwa 

prowadzący:

 • Agnieszka Ronge, Piotr Kaczmarek, Robert Czech

wymagania:

 • nstruktorzy fitness
 • brak przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń siłowych

uwagi:

 • kursanci otrzymują materiały szkoleniowe - skrypt i certyfikat  
Czas trwania: 5h.

Opis:
 • Omówienie i przekazanie wiedzy na temat Circuit Training na podstawie warsztatu własnego.
 • Rozgrzewka i cześć końcowa w Circuit Training.
 • Wykorzystanie sprzętu fitness w Circuit Training.
 • Muzyka w Circuit Training.
 • Technika, dobór ćwiczeń, stopniowanie trudności  i sposoby budowania lekcji  Circuit Training .
 • Pytania.


Cel:
 •  Poprawa kondycji fizycznej
 •  Poprawa wytrzymałości mięśniowej
 •  Poprawa wydolności sercowo – naczyniowej
 •  Rozwój i poprawa zdolności motorycznych
 •  Poszerzanie wiedzy na temat treningu funkcjonalnego
 •  Circuit Training,  a dyscypliny sportowe
 •  Promowanie zdrowego stylu życia

Praktyka :
3 lekcje Circuit Training –
1.       Circuit Training na zadania.
2.       Circuit Training na czas.
3.       Circuit Training ilość powtórzeń w czasie lub w seriach.

Warsztaty Circuit Training przeznaczone są dla instruktorów fitness, trenerów personalnych i grupowych, uprawiających inne dyscypliny sportowe, którzy ćwiczą tylko dla siebie , nauczycieli wychowania fizycznego.

Wymagania :
Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej 
czas trwania: 2 dni/14 godzin – zjazdy w systemie weekendowym
Podczas szkolenia każdy z uczestników otrzyma indywidualne wskazówki do konstruowania choreografii ćwiczeń wzmacniających zarówno na stepie jak i podłodze. Przeanalizowaną konstruktywną ocenę, jako niezbędny aspekt dla instruktorskiego rozwoju. Po kursie uczestnik jest kompletnie przygotowany do prowadzenia zajęć TOTAL BODY CHOREOGRAPHY wg wskazówek metodycznych. Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje materiały.
cel: 
 • Celem głównym szkolenia jest opanowanie umiejętności prowadzenia lekcji na bazie choreografii z wykorzystaniem ćwiczeń wzmacniających.
teoria: 
 • Fizjonomia pracy mięśni
 • Struktura lekcji
 • Nazewnictwo (angielskie i polskie) 
 • Sposób rozpisywania choreografii
 • Elementy psychologii pracy instruktora fitness
praktyka: 
 • Opanowanie techniki wykonywania ćwiczeń
 • Zasady stosowania i doboru obciążeń
 • Stretching
 • Sposoby motywowania uczestników zajęć
wymagania:
 • ukończone szkolenie INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ  lub wykazać się ukończeniem szkolenia o podobnym profilu w innej placówce
uwagi: 
 • uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat oraz materiały szkoleniowe 
Data rozpoczęcia 24-02-2019
Data zakończenia 24-02-2019
Cena 160.00 zł
160.00 zł