Warsztaty/Szkolenia

Gym ball (S)

czas trwania: 8h (1 dzień)

cel: celem szkolenia jest zdobycie umiejętności prowadzenia grupowych zajęć fitness i indywidualnych treningów personalnych z użyciem dużej piłki gimnastycznej z zastosowaniem odpowiedniej techniki i metodyki nauczania

teoria: historia piłek, wskazania i przeciwskazania do stosowania piłek, zastosowanie w fitnessie, dobór piłki do ćwiczącego, specyficzne właściwości piłki, korzyści z treningu balance na piłce, mięśnie trzonu, aktywno-reaktywny trening trzonu, budowa lekcji, dobór muzyki, omówienie techniki wykonania i metodyki nauczania ćwiczeń z piłką w poszczególnych pozycjach wyjściowych (w pozycji stojącej, w siadzie na piłce, w leżeniu tyłem na podłożu, w leżeniu tyłem na piłce, w leżeniu przodem na piłce, w klęku podpartym, w podporze przodem z nogami na piłce lub ramionami na piłce, w podporze bokiem na piłce, w leżeniu bokiem na podłodze), ćwiczenia równoważne, stretching z piłką

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje skrypt ze zdjęciami ćwiczeń z wykorzystaniem dużej piłki gimnastycznej

praktyka: 2 lekcje masterclass z piłką (wersja dynamiczna i statyczna), praca w podgrupach, tworzenie własnej choreografii z użyciem piłki, zaliczenie wybranych ćwiczeń z piłką

dla kogo : dla Instruktorów Fitness i Trenerów Personalnych

wymagania: mile widziane ukończone szkolenie na Instruktora Rekreacji Ruchowej

Brak wydarzeń w tej kategorii.