Warsztaty/Szkolenia

Step & dance

Podkategorie

czas trwania: 2 dni/14 godzin – zjazdy w systemie weekendowym
Głównym celem szkolenia jest opanowanie umiejętności planowania i prowadzenia lekcji stepu, technika kroków podstawowych, nazewnictwo cueing, zasady metodycznego nauczania choreografii w lekcji stepu. Po szkoleniu Step I potrafisz osiągnąć poziom podstawowy i średniozaawansowany w kształtowaniu metodyki lekcji i doborze środków nauczania.
cel: 
 • Zdobycie umiejętności z prowadzenia stepu na poziomie podstawowym.
teoria: 
 • Zasady budowania prawidłowej lekcji stepu;
 • Tok lekcji stepu 
 • Fizjologiczne aspekty przebiegu lekcji step, układ krążenia w trening wytrzymałości 
praktyka: 
 • Technika kroków i poruszania się na stepie, kroki podstawowe 
 • Techniki i metody konstruowania elementów choreografii step 
 • Praca z muzyką, cueing- informacja werbalna i niewerbalna,
wymagania:
 • Ukończenie szkolenia Instruktora Rekreacji Ruchowej lub doświadczenie w pracy instruktora Fitness lub  wykazać się ukończeniem szkolenia podstawowego w innej placówce szkoleniowej.
uwagi: 
 • uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat oraz materiały szkoleniowe 
Jednodniowe szkolenie uzupełniające stanowiące formę udoskonalania warsztatu pracy  instruktorów prowadzących zajęcia step z min. rocznym doświadczeniem instruktorskim. Szkolenie jest poświęcone głównie metodycznym zagadnieniom prowadzenia zajęć na stepie. Doskonalenie techniki, poszerzenie warsztatu instruktorskiego o nowe nowatorskie i stosowane przez najlepszych prezenterów metody choreograficzne, praktyczne wskazówki oraz nowe inspiracje do zajęć. Poszukiwania nowych rozwiązań metodycznego rozplanowania lekcji. Zdobywanie umiejętności budowania napięcia w przekazie i pracy z muzyką. Nowe pomysły prowadzenia zajęć stepu. Indywidualne wskazówki do pracy nad własnym warsztatem.
cel: 
 • Zdobycie umiejętności z prowadzenia stepu na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym

teoria: 
 • Omówienie metod choreograficznych na przykładzie 3 lekcji masterclass
 • Indywidualne wskazówki 
 • Wykorzystanie muzyki w budowaniu energii podczas zajęć
 • Znaczenie motywacji w lekcji fitness. Sposoby motywowania uczestników zajęć.
 • Kreowanie własnego oryginalnego stylu.
praktyka: 
 • Sterowanie intensywnością własnego ruchu oraz intensywnością zajęć
 • Najnowsze metody budowania choreografii, łączenie tych metod i ich indywidualny dobór do instruktora,
 • Skuteczny i szybki sposób rozkładania trudnych sekwencji kroków.
wymagania:
 • ukończone szkolenie INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ  oraz STEP I  lub wykazać się ukończeniem szkolenia o podobnym profilu w innej placówce
uwagi: 
 • uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat oraz materiały szkoleniowe 
czas trwania: jeden dzień - 5h
Jednodniowe szkolenie uzupełniające skierowane do instruktorów z doświadczeniem , chcących poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć umiejętności w zakresie budowy choreografii na stepie w rytmie ¾.


zagadnienia:
 • budowa choreografii na stepie w rytmie ¾ 
 • sposoby i metodyka nauczania, 
 • muzyka podczas lekcji stepu ¾ 
 • wiele praktycznych i cennych wskazówek przydatnych przy budowaniu choreografii ¾
prowadząca: Aneta Ostrówka

uwagi: 
 • uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat, materiały szkoleniowe oraz płytę z muzyką ¾
czas trwania: jeden dzień - 6h
Szkolenie skierowane jest do instruktorów z dużym doświadczeniem, chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie „tworzenia” złożonych choreografii na stepie w sposób łatwy i płynny. Celem szkolenia jest: poszerzenie wiedzy i nabycie umiejętności w zakresie „tworzenia” złożonych choreografii na STEPIE w sposób łatwy i płynny, doskonalenie techniki i jakości ruchu, uzyskanie fachowych opinii, porad i wskazówek pomocnych w dalszej pracy instruktorskiej 
zagadnienia: 
 • wybrane metody nauczania choreografii na STEPIE
jednostki lekcyjne: [3x32], [4x16], [32+16+16] 
 • choreografie symetryczne i asymetryczne
 • „tworzenie” choreografii 
 • inspiracje i kreatywność
 • proces metodologiczny a różne ustawienia STEPU
 • tranzycie
 • muzyka w lekcji STEP
 • technika i jakość ruchu 
prowadzący:
 • Aneta Ostrówka, Bartłomiej Krynicki, Patryk Tomaszewski
wymagania:
 • instruktorzy fitness
uwagi: 
 • uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat oraz materiały szkoleniowe 
czas trwania: jeden dzień – 5 h
warsztat skierowany jest do instruktorów, którzy chcą poznać zasady tworzenia choreografii na stepie w treningu funkcjonalnym
zagadnienia: 
• 2 pełne choreografie functional (MASTERCLASS) 
• omówienie i analiza procesu metodologicznego 
• nowe sekwencje 
• praktyczne wskazówki
• omówienie wybranych ćwiczeń 
• technika i jakość ruchu
uwagi: 
uczestnicy warsztatów otrzymują certyfikat
czas trwania: jeden dzień - 6h
Warsztaty przeznaczone są dla instruktorów poszukujących nowych pomysłów i inspiracji do tworzenia swoich choreografii DANCE Warsztaty maję na celu pogłębienie dotychczas zdobytej wiedzy, zapoznanie się z nowymi trendami w zajęciach DANCE , doskonalenie techniki i jakości ruchu, uzyskanie fachowych opinii, porad i wskazówek pomocnych w dalszej pracy instruktorskiej.
zagadnienia: 
 • 3 pełne choreografie (MASTERCLASS) 
 • omówienie i analiza procesu metodologicznego przedstawionych choreografii 
 • nowe kroki i sekwencje kroków
 • praktyczne wskazówki
 
wymagania:
 • instruktorzy fitness
 • pasjonaci Dance Aerobic