Warsztaty/Szkolenia

Cross Training Outdoor (W)

Czas trwania 5h.

Opis :
Omówienie i przekazanie wiedzy na temat treningu Cross Outdoor.
Rozgrywka w treningach Cross Outdoor.
Trening z wykorzystaniem nierówności terenu, ćwiczeń złożonych i wielostawowych przy użyciu wlasnego obciążenia.
Wykorzystanie „ Ścieżek Zdrowia „ w treningach Cross Outdoor.
Wykorzystanie niekonwencjonalnych przyrządów w treningu funkcjonalnym.
Korzystanie z placów do kalisteniki.
Rozciąganie w treningach Cross Outdoor.
Sposoby dobierania ćwiczeń w Cross Outdoor Training.
Technika wykonywania ćwiczeń.
Pytania.

Cel:
  •  Poprawa kondycji fizycznej
  •  Rozwijanie i poprawa zdolności motorycznych
  •  Poszerzenie wiedzy na temat treningu funkcjonalnego
  •  Outdoor Cross Training, a dyscypliny sportowe
  •  Promocja zdrowego stylu życia


Praktyka :
3 treningi funkcjonalne Outdoor Cross Training :
1.       O.C.T. z wykorzystaniem niekonwencjonalnych przyrządów.
2.       O.C.T. z wykorzystaniem nierówności terenu.
3.       O.C.T. z wykorzystaniem placu do kalisteniki lub „ ścieżki zdrowia „.

Warsztaty Metodyczne Outdoor Cross Training przeznaczone są dla Instruktorów fitness,  trenerów personalnych i grupowych,  chętnych uprawiających inne dyscypliny sportowe,  tych, którzy lubią ruch i ćwiczenia na świeżym powietrzu,  nauczycieli wychowania fizycznego.

Wymagania :
Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej 

Brak wydarzeń w tej kategorii.