Warsztaty/Szkolenia

Streching (S)

czas trwania: 2 dni – 12h

Opis:
2-dniowe szkolenie przeznaczone jest dla instruktorów / trenerów personalnych wszystkich, którzy chcą poznać zasady bezpiecznego rozciągania i rozszerzyć swój warsztat pracy .Przedstawione zostaną fizjologiczne i anatomiczne podstawy stretchingu , najbardziej efektywne metody  rozciągania oraz wiele ćwiczeń uelastyczniających mięśnie/powięzi  i zwiększające mobilność w stawach. Zaprezenowane zostaną  4 materclassy-z wykorzystaniem różnych metod i przyborów , które pozwolą uczestnikom poznać zasady budowy lekcji stretchingu i podsuną  nowe  ciekawe  rozwiązania

Cel:
  • ugruntowanie wiedzy z zakresu stretchingu  , umiejętności właściwego doboru ćwiczeń technika pozycje wyjściowe metodyka- budowy lekcji.
Zagadnienia:
  • znaczenie stretchingu ,korzyści ze stosowania i czynniki wpływające na gibkość
  • podłoże fizjologiczne stretchingu
  • zasady i metody bezpiecznego rozciągania
  • stretching w lekcji fitness- jego miejsce i specyfika w zależności od rodzaju lekcji.
  • stretching -jako odrębna jednostka treningowa
  • 4 lekcje z wykorzystaniem różnych metod i przyborów
  • podstawy relaksacji
Wymagania:
  • Podstawowa znajomość anatomii i fizjologii/człowieka
  • uwagi:
kursanci otrzymują materiały szkoleniowe - skrypt i certyfikat

Brak wydarzeń w tej kategorii.