Warsztaty/Szkolenia

Medical Fitness (S)

Medical Fitness – świadomość, odżywianie, ruch, relaks.

Szkolenie Medical Fitness, to szkolenie konieczne dla każdego trenera personalnego, instruktora siłowni, instruktora fitness.

Program szkolenia obejmuje:

1. Badanie: wywiad, ocena postawy ciała.

2. Ocena funkcjonalna: podstawowe testy, zasady ich wykonywania i interpretacja.

3. Wady postawy, uszkodzenia narządu ruchu: postępowanie, wskazania, przeciwwskazania.

4. Uraz, rehabilitacja, trening.

5. Budowa jednostki/programu treningowego.

a) Core stability

b) Stabilna kończyna górna

c) Stabilna kończyna dolna

d) Trening siłowy

e) Trening wytrzymałościowy

6. Świadomość ruchu.

7. Techniki Energii Mięśniowej: poizometryczna relaksacja mięśni, hamowanie reciprokalne – wybrane mięśnie.

8. Autorozluźnianie mięśniowo-powięziowe (ang. SMR – self-myofascial release).

9. Techniki, metody relaksacji.

10. Ból i prewencja urazów.

11. Układanie profilaktycznych programów zdrowotnych, na przykładzie wybranych jednostek chorobowych(praca zespołowa).

12. Przykładowe ćwiczenia usprawniające kończyny dolne i odcinek lędźwiowy kręgosłupa.

13. Przykładowe ćwiczenia usprawniające kończyny górne, odcinek piersiowy i szyjny kręgosłupa.

Brak wydarzeń w tej kategorii.