Warsztaty/Szkolenia

Dynamic & Functional Pilates (S)

czas trwania: 8h (1 dzień)

opis:
jednodniowe szkolenie uzupełniające przeznaczone dla instruktorów/trenerów personalnych, którzy prowadzą zajęcia PILATES bądź zajęcia inspirowane techniką PILATES i chcą usystematyzować swoją wiedzę oraz poszerzyć warsztat pracy o elementu dynamiczne i funkcjonalne.
cel:
ugruntowanie wiedzy z zakresu techniki pilates, umiejętności właściwego doboru ćwiczeń, technika, pozycje zaawansowane, płynne sekwencje, liczne modyfikacje, połączenie z treningiem funkcjonalnym, metodyka, budowa lekcji.
teoria:
mechanizm oddychania, prawidłowa technika ćwiczeń, ogólna anatomia powięzi mięśniowych i taśm anatomicznych, mięśnie posturalne, mięśnie dna miednicy oraz mięśnie głębokie.
praktyka:
dwie pełne lekcje + omówienie, technika, zaawansowane pozycje + modyfikacje, elementy treningu funkcjonalnego, przykłady płynnych sekwencji ruchowych, metodyka zajęć, streching wspomagający ćwiczenia wykorzystujące technikę pilates.

dla kogo :
dla Instruktorów Fitness i Trenerów Personalnych, wymagana podstawowa wiedza z zakresu anatomii i fizjologii człowieka.

uwaga:
kursanci otrzymują materiały szkoleniowe, skrypt oraz Certyfikat Uczestnictwa.

Brak wydarzeń w tej kategorii.