Warsztaty/Szkolenia

Aktywny Senior (S)

czas trwania: 8 h
Jest to propozycja szkolenia dla instruktorów którzy widzą i dostrzegają zjawisko iż coraz bardziej popularne staje się aktywne spędzanie czasu przez osoby starsze. Seniorzy szukając możliwości usprawnienia lub po prostu reaktywacji swojej fizyczności coraz chętniej odwiedzają fitness kluby lub Uniwersytety Trzeciego Wieku. Otwiera to tym samym przed instruktorami nowe wyzwania i nastręcza konieczność kształcenia się w celu poznania specyfiki treningu, ponieważ klient senior jest wyjątkowym klientem
cel: 
  • Celem głównym szkolenia jest opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć z osobami starszymi  z wykorzystaniem ćwiczeń wzmacniających.
teoria: 
  • Fizjologiczna i anatomiczna charakterystyka rozwoju osób starszych
  • Rozpoznanie jednostek chorobowych i postępowania prozdrowotnego, najczęstsze dolegliwości i ograniczenia ruchowe, profilaktyka przed przedwczesnym starzeniem się aparatu ruchu
  • Umiejętne zastosowanie odpowiednich ćwiczeń profilaktycznych, metody i środki dydaktyczne do pracy z seniorem
  • Zachowanie siły mięśniowej stabilizującej stawy, zwłaszcza kręgosłupa, zastosowanie ćwiczeń przy użyciu napięć skurczów izometrycznych, z oporem, użyciem sprzętu typu Fit Ball, stepów, obciążników 
praktyka: 
  • Zastosowanie ćwiczeń treningu funkcjonalnego
  • Postępowanie terapeutyczne w przypadku schorzeń typowych dla wieku starszego
wymagania:
  • Szkolenie przeznaczone dla dyplomowanych instruktorów fitness lub osób z doświadczeniem w pracy Instruktora w dziedzinach prozdrowotnych. Praca w dziedzinie, fizjoterapii lub rehabilitacji. Wymagana znajomość podstaw anatomii i fizjologii człowieka. Ukończenie INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ, lub innego podobnego szkolenia w tym zakresie.
uwagi: 
  • uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat oraz materiały szkoleniowe 
Data rozpoczęcia 10-07-2021
Data zakończenia 10-07-2021
Cena 260.00 zł
260.00 zł

Rejestracja zamknięta.