Warsztaty/Szkolenia

Body & mind - prozdrowotne

Podkategorie

czas trwania: 2 dni – 12h

Opis:
2-dniowe szkolenie przeznaczone jest dla instruktorów / trenerów personalnych wszystkich, którzy chcą poznać zasady bezpiecznego rozciągania i rozszerzyć swój warsztat pracy .Przedstawione zostaną fizjologiczne i anatomiczne podstawy stretchingu , najbardziej efektywne metody  rozciągania oraz wiele ćwiczeń uelastyczniających mięśnie/powięzi  i zwiększające mobilność w stawach. Zaprezenowane zostaną  4 materclassy-z wykorzystaniem różnych metod i przyborów , które pozwolą uczestnikom poznać zasady budowy lekcji stretchingu i podsuną  nowe  ciekawe  rozwiązania

Cel:
 • ugruntowanie wiedzy z zakresu stretchingu  , umiejętności właściwego doboru ćwiczeń technika pozycje wyjściowe metodyka- budowy lekcji.
Zagadnienia:
 • znaczenie stretchingu ,korzyści ze stosowania i czynniki wpływające na gibkość
 • podłoże fizjologiczne stretchingu
 • zasady i metody bezpiecznego rozciągania
 • stretching w lekcji fitness- jego miejsce i specyfika w zależności od rodzaju lekcji.
 • stretching -jako odrębna jednostka treningowa
 • 4 lekcje z wykorzystaniem różnych metod i przyborów
 • podstawy relaksacji
Wymagania:
 • Podstawowa znajomość anatomii i fizjologii/człowieka
 • uwagi:
kursanci otrzymują materiały szkoleniowe - skrypt i certyfikat
czas trwania: 16h (2 dni)
cel:
celem szkolenia jest zdobycie umiejętności prowadzenia zajęć grupowych oraz indywidualnych treningów personalnych techniką Pilates na poziomie podstawowym
teoria:
definicja Pilates, historia, cele i korzyści z uprawiania Pilates, wybrane wiadomości z zakresu budowy kostnej, prawidłowa postawa ciała a złe nawyki w życiu codziennym, wybrane wiadomości z zakresu budowy mięśniowej (mięśnie trzonu, dna miednicy, stabilizatory łopatek i miednicy), zasady techniki Pilates, budowa i planowanie lekcji Pilates (rozgrzewka, część główna, stretching), dobór muzyki, prawidłowy oddech podczas ćwiczeń Pilates, dokładne omówienie 12 ćwiczeń podstawowych (pozycja wyjściowa, cel ćwiczenia, technika wykonania, progresja, poziom podstawowy, poziom zaawansowany), omówienie ćwiczeń dodatkowych.
praktyka: 
nauka prawidłowego ustawienia obręczy kończyn górnych „tzw.miękkie V”, nauka prawidłowego ustawienia miednicy, nauka angażowania mięśnia poprzecznego brzucha z 30% napięciem, nauka angażowania mięśni dna miednicy, nauka prawidłowego oddychania, znajdowanie neutralnej pozycji wyjściowej w staniu, leżeniu na plecach, w leżeniu na boku, w klęku podpartym i w leżeniu na brzuchu, 2 lekcje masterclass (lekcja podstawowa Pilates, lekcja zaawansowana Pilates), zaliczenie.
dla kogo :
dla Instruktorów Fitness i Trenerów Personalnych
mile widziane ukończone szkolenie na Instruktora Rekreacji Ruchowej
czas trwania: 8h (1 dzień)
cel: celem szkolenia jest zdobycie umiejętności prowadzenia zajęć grupowych oraz indywidualnych treningów personalnych techniką Pilates z wykorzystaniem sprzętu niestabilnego takiego jak: duża piłka gimnastyczna Gym Ball, mała piłka Easy Ball lub Ovo Ball, wałek Roller, dysk stabilizujący.
teoria: co to jest Balance Pilates, korzyści z treningu Balance Pilates, historia techniki Pilates, praca mięśni trzonu, funkcjonalna integracja mięśniowa, taśmy mięśniowe, aktywno-reaktywny trening trzonu, budowa lekcji, dobór muzyki, omówienie techniki wykonania i metodyki nauczania poszczególnych ćwiczeń na sprzęcie niestabilnym w różnych pozycjach wyjściowych (orientacja ciała i ustawienie, poziomy trudności, ilość powtórzeń, oddychanie, wskazówki słowne)
praktyka: 3 lekcje masterclass: z dużą piłką, z małą piłką, z wałkiem
dla kogo : dla Instruktorów Fitness i Trenerów Personalnych
wymagania: ukończone szkolenie Pilates podstawowy
czas trwania: 8h (1 dzień)

opis:
jednodniowe szkolenie uzupełniające przeznaczone dla instruktorów/trenerów personalnych, którzy prowadzą zajęcia PILATES bądź zajęcia inspirowane techniką PILATES i chcą usystematyzować swoją wiedzę oraz poszerzyć warsztat pracy o elementu dynamiczne i funkcjonalne.
cel:
ugruntowanie wiedzy z zakresu techniki pilates, umiejętności właściwego doboru ćwiczeń, technika, pozycje zaawansowane, płynne sekwencje, liczne modyfikacje, połączenie z treningiem funkcjonalnym, metodyka, budowa lekcji.
teoria:
mechanizm oddychania, prawidłowa technika ćwiczeń, ogólna anatomia powięzi mięśniowych i taśm anatomicznych, mięśnie posturalne, mięśnie dna miednicy oraz mięśnie głębokie.
praktyka:
dwie pełne lekcje + omówienie, technika, zaawansowane pozycje + modyfikacje, elementy treningu funkcjonalnego, przykłady płynnych sekwencji ruchowych, metodyka zajęć, streching wspomagający ćwiczenia wykorzystujące technikę pilates.

dla kogo :
dla Instruktorów Fitness i Trenerów Personalnych, wymagana podstawowa wiedza z zakresu anatomii i fizjologii człowieka.

uwaga:
kursanci otrzymują materiały szkoleniowe, skrypt oraz Certyfikat Uczestnictwa.
czas trwania: 2 dni - 16 h
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności prowadzenia zajęć grupowych i treningów personalnych ukierunkowanych na szeroko pojętą profilaktykę kręgosłupa
teoria:
 • budowa biernego i czynnego aparatu ruchu
 • podział mięśni oraz ich funkcje
 • rola dysku, odżywianie dysku
 • przyczyny powstawania przeciążeń
 • wady postawy wraz z zaleceniami korekcyjnymi
 • wzrokowa ocena prawidłowej postawy ciała
 • układy stabilizujące miednicę i okolicę biodrowo - lędźwiową
 • wpływ odżywiania na układ ruchu
 • stres i jego wpływ na układ kostny i mięśniowy
praktyka: 
 • Nauka utrzymywania prawidłowej postawy ciała opartej na ćwiczeniach o charakterze: stabilizacyjnym, wzmacniającym, elongacyjnym, mobilizacyjnym, równoważnym
 • lokalny trening kontroli motorycznej
 • globalny trening kontroli motorycznej
 • asymetryczny trening centrum („core strengthening “)
 • metody relaksacji : stretching metodą PIR, mobilizacje uciskowe, 
 • masaż powięziowy, metoda Aleksandra, Feldenkraisa , Jacobsena
 • dokładne omówienie ćwiczeń - pozycje wyjściowe, technika, 
 • 2 masterclassy, metodyka, zestawy ćwiczeń 
prowadzący:
 • Magdalena Smagała, Monika Bukowska, Magdalena Krzyżanowska
wymagania:
 • podstawowy kurs na instruktora/podstawy anatomii i fizjologii
uwagi:
 • kursanci otrzymują materiały szkoleniowe - skrypt i certyfikat  
Medical Fitness – świadomość, odżywianie, ruch, relaks.

Szkolenie Medical Fitness, to szkolenie konieczne dla każdego trenera personalnego, instruktora siłowni, instruktora fitness.

Program szkolenia obejmuje:

1. Badanie: wywiad, ocena postawy ciała.

2. Ocena funkcjonalna: podstawowe testy, zasady ich wykonywania i interpretacja.

3. Wady postawy, uszkodzenia narządu ruchu: postępowanie, wskazania, przeciwwskazania.

4. Uraz, rehabilitacja, trening.

5. Budowa jednostki/programu treningowego.

a) Core stability

b) Stabilna kończyna górna

c) Stabilna kończyna dolna

d) Trening siłowy

e) Trening wytrzymałościowy

6. Świadomość ruchu.

7. Techniki Energii Mięśniowej: poizometryczna relaksacja mięśni, hamowanie reciprokalne – wybrane mięśnie.

8. Autorozluźnianie mięśniowo-powięziowe (ang. SMR – self-myofascial release).

9. Techniki, metody relaksacji.

10. Ból i prewencja urazów.

11. Układanie profilaktycznych programów zdrowotnych, na przykładzie wybranych jednostek chorobowych(praca zespołowa).

12. Przykładowe ćwiczenia usprawniające kończyny dolne i odcinek lędźwiowy kręgosłupa.

13. Przykładowe ćwiczenia usprawniające kończyny górne, odcinek piersiowy i szyjny kręgosłupa.

czas trwania: 8 h
Jest to propozycja szkolenia dla instruktorów którzy widzą i dostrzegają zjawisko iż coraz bardziej popularne staje się aktywne spędzanie czasu przez osoby starsze. Seniorzy szukając możliwości usprawnienia lub po prostu reaktywacji swojej fizyczności coraz chętniej odwiedzają fitness kluby lub Uniwersytety Trzeciego Wieku. Otwiera to tym samym przed instruktorami nowe wyzwania i nastręcza konieczność kształcenia się w celu poznania specyfiki treningu, ponieważ klient senior jest wyjątkowym klientem
cel: 
 • Celem głównym szkolenia jest opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć z osobami starszymi  z wykorzystaniem ćwiczeń wzmacniających.
teoria: 
 • Fizjologiczna i anatomiczna charakterystyka rozwoju osób starszych
 • Rozpoznanie jednostek chorobowych i postępowania prozdrowotnego, najczęstsze dolegliwości i ograniczenia ruchowe, profilaktyka przed przedwczesnym starzeniem się aparatu ruchu
 • Umiejętne zastosowanie odpowiednich ćwiczeń profilaktycznych, metody i środki dydaktyczne do pracy z seniorem
 • Zachowanie siły mięśniowej stabilizującej stawy, zwłaszcza kręgosłupa, zastosowanie ćwiczeń przy użyciu napięć skurczów izometrycznych, z oporem, użyciem sprzętu typu Fit Ball, stepów, obciążników 
praktyka: 
 • Zastosowanie ćwiczeń treningu funkcjonalnego
 • Postępowanie terapeutyczne w przypadku schorzeń typowych dla wieku starszego
wymagania:
 • Szkolenie przeznaczone dla dyplomowanych instruktorów fitness lub osób z doświadczeniem w pracy Instruktora w dziedzinach prozdrowotnych. Praca w dziedzinie, fizjoterapii lub rehabilitacji. Wymagana znajomość podstaw anatomii i fizjologii człowieka. Ukończenie INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ, lub innego podobnego szkolenia w tym zakresie.
uwagi: 
 • uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat oraz materiały szkoleniowe 

Szkolenie skierowane jest do instruktorów fitness oraz osób regularnie praktykujących jogę

Szczegółowy opis:

szkolenie praktyczno- teoretyczne, skoncentrowane na:

* zapoznaniu uczestników z podstawowymi pozycjami jogi:

- szczegółowy opis jak wejść do pozycji,

- co ona daje,

- jaki jest zakres pracy mięśni);

* opisie podstawowych modyfikacji (na co szczególnie zwrócić uwagę);

* prezentacji prostych sekwencji asan

* sposobów tworzenia asan.

Część teoretyczna:

* podstawowe elementy filozofii jogi

* rys historyczny.

* podstawowe techniki oddechu.

Cel: umiejętność poprowadzenia lekcji jogi dla początkujących, doskonalenie praktyki,

uczestnicy szkolenie otrzymują: certyfikat oraz skrypt autorstwa Eweliny Godlewskiej

czas trwania: jeden dzień - 5h
Warsztat praktyczno- teoretyczny, skoncentrowany na ujęciu jogi w kontekście profilaktyki schorzeń kręgosłupa, terapeutycznym aspekcie wykonywanych asan, jako metodzie na poprawienie motoryki (zwiększenie zakresu ruchu, mobility) i sposobu na rozwiniecie poczucia stabilności i siły. Wartości i rozwiązywanie problemów w jodze, jako technice w ogóle. 
teoria:
 • rys historyczny
 • ogólne, najważniejsze założenia systemu, jakim jest joga, jak pomaga w codziennym życiu
 • szeroki opis, zawierający miedzy innymi informacje o tym, jakie mięśnie i w jaki sposób angażujemy 
 • zadania jogi w kontekście pracy z okolicą kręgosłupa min: zlikwidowanie sił hamujących powrót do neutralnego ułożenia 
 • prawidłowe relacje: mięśnie, chrząstki, więzadła, kości 
 • zwiększenie poczucia witalności
 • odnalezienie RÓWNOWAGI WRODZONEJ (wszelkie ruchy tworzą energię lub pobudzają i powodują jej uwolnienie)
 • sposoby na "wydłużenie" kręgosłupa (od podwijania kości ogonowej po wyciąganie czubka głowy)
praktyka: 
 • poznanie i doskonalenie asan (pozycji jogi) w zakresie profilaktyki schorzeń kregosłupa
 • pozycje jogi, które wykorzystuje się do budowania siły mięśni, stabilizacji stawów, uelastyczniania mięśni dla utrzymania higieny kręgosłupa
 • sposoby na „wydłużanie” kręgosłupa - pozycje
prowadzący:
 • Ewelina Godlewska
wymagania:
 • instruktorzy fitness
uwagi:
 • kursanci otrzymują materiały szkoleniowe - skrypt i certyfikat  

czas trwania: jeden dzień - 5h

Pięciogodzinny warsztat praktyczno- teoretyczny, skoncentrowany na funkcjonalnym ujęciu jogi, jako części treningu, zarówno w formie "rozciągania po treningu", metody na poprawienie motoryki (zwiększenie zakresu ruchu, mobility) i sposobu na rozwinięcie poczucia stabilności i siły. 

teoria:

 • rys historyczny
 • ogólne, najważniejsze założenia systemu, jakim jest joga, jak pomaga w codziennym życiu
 • szeroki opis, zawierający miedzy innymi informacje o tym, jakie mięśnie, i w jaki sposób angażujemy

praktyka: 

 • poznanie i doskonalenie asan (pozycji jogi), które wykorzystuje się do budowania siły mięśni i stabilizacji stawów
 • poznanie asan pomocnych w poprawnym wykonywaniu ćwiczeń typu deska, przysiad
 • ujęcie jogi w charakterze rozciągania po treningu, zwiększania zakresów ruchu

prowadzący:

 • Ewelina Godlewska

wymagania:

 • brak wymagań

uwagi:

 • kursanci otrzymują materiały szkoleniowe - skrypt i certyfikat  
TRENING MIĘŚNI DNA MIEDNICY - WARSZTAT METODYCZNY

„Obudź swoją miednicę”

plan warsztatów:

1.Budowa dna miednicy, konsekwencje osłabienia jej mięśni.

2. Zależności słabych/zbyt napiętych mięśni z bólami kręgosłupa, wypadaniem narządów rozrodczych, problemami trawiennymi, doznaniami seksualnymi, hemoroidami, pęcherzem nadreaktywnym, zaparciami, rozejściem się kresy białej czy cięciem cesarskim.

3. Praca nad wzmocnieniem mięśni dna miednicy z wykorzystaniem różnych technik.

4. Biblioteka ćwiczeń: oddechowych, rozluźniających, wzmacniających etc...

Korzyści:

Trening mięśni dna miednicy zwiększa świadomość ciała. Sprawia, że czynności dnia codziennego ,ale także te ściśle związane ze sportem stają się łatwiejsze do wykonania. W treningu tym, gówną uwagę poświęcamy mięśniom głębokim. Kręgosłup i miednica to fundament a właściwa aktywacja mięśni okalających wpływa na resztę ciała – szkielet się napręża, ciało się prostuje, a organy przestają być uciskane. To ma oczywisty wpływ na nasze samopoczucie, sposób poruszania się, ale także działa profilaktycznie w przypadku takich schorzeń jak wysiłkowe nietrzymanie moczu, bóle kręgosłupa, a nawet migreny. Ćwieczenia mięśni głębokich i dna miednicy nie przeciążą ciała, stawów ponieważ nawiązują do treningu funkcjonalnego.

Warsztat jest DLA KAŻDEGO

Szczególnie zapraszam:

 osoby aktywne fizycznie: instruktorki/instruktorów fitness, tancerki, tancerzy, uprawiających trening siłowy, trenerów, biegaczy etc…,

 mężczyzn, trening zwiększa świadomość ciała,działa wzmacniająco a także nieweluje bóle kregosłupa i jest profilaktyką ucisku prostaty,

 kobiety,którym zależy na prawidłowym utrzymaniu ciąży i zapobieganiu nietrzymaniu moczu,

 kobiety w ciąży, które nie chcą rezygnować z aktywnego trybu życia,

 kobiety dojrzałe, którym ćwiczenia pomogą w utrzymaniu właściwego położenia narządów rodnych w okresie menopauzy,

 młode mamy, którym ćwiczenia pomagają szybko wrócić do sylwetki i sprawności sprzed ciąży.